Retourneren & ruilen

Retourneren & ruilen

U heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde – die niet de expediteur is – de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier Herroepingsrecht, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de informatie over de uitoefening van uw herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolg van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit een andere wijze van levering dan de door ons meest gunstig aangeboden standaard levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij het bericht over uw herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk een andere afspraak is gemaakt; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht die voortvloeien uit de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat de goederen zijn teruggezonden, afhankelijk van welk geval zich op het eerdere tijdstip voordoet.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw herroeping van de overeenkomst, terug te zenden of terug te geven. De termijn wordt in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt. U draagt de onmiddellijke kosten van de terugzending. U dient het waardeverlies van de goederen alleen te vergoeden indien dit waardeverlies terug te voeren is op een behandeling van de goederen die niet bedoeld is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en functies ervan.

Voorbeeld van een formulier voor herroepingsrecht

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u het formulier in en stuurt u het terug)

– aan SQOOM Global AB – Åkersbärsvägen 14 – S-611 38 Nyköping – Zweden, e-mail [email protected]

– Hierbij verklaar ik/wij (*) af te zien van de met (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/het verrichten van de volgende diensten (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de gebruiker(s)

– Adres van de gebruiker(s)

– Handtekening van de gebruiker(s) (alleen voor berichten op papier)

– Datum

_______________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

nl_BE
Scroll naar boven